Privacyverklaring

SINC, Students for Innovation and Co-operation, gevestigd aan Van Schoonbekestraat 55, 2018 Antwerpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://sincantwerpen.be

Ijzerenpoortkaai 3, 2000 Antwerpen

+32495898715

 

Informatie over diensten van SINC

SINC is een Antwerpse studentenvereniging en vzw die zich inzet om ondernemerschap bij studenten te stimuleren. Dit doet SINC door evenementen te organiseren voor studenten. Daarbij wordt er op de website van SINC nuttige informatie verschaft die studenten kan helpen bij het opstarten van een eigen onderneming. Al de gegevens die SINC verzamelt, zijn bestemd voor het verbeteren van de ervaringen van de studenten.

De dienstverlening van SINC omvat het organiseren van evenementen en verschaffen van informatie omtrent ondernemen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SINC verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en/of deelneemt aan onze evenementen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Studierichting

– Hogeschool of Universiteit waar je studeert

– Huidige ondernemersfase

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, je te registreren voor een evenement van SINC, in correspondentie en tijdens telefonisch contact met een bestuurslid van SINC.

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SINC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief om jou op de hoogte te houden van nieuws en nuttige informatie voor studenten en (student-)ondernemers.

– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld om verdere informatie over een evenement te verschaffen.

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren en te verschaffen.

– SINC analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 
Geautomatiseerde besluitvorming

SINC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SINC) tussen zit. SINC gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • WordPress en Flexmail:

De website van SINC (www.sincantwerpen.be) is gebouwd met behulp van WordPress. Op basis van jouw activiteit op de website van SINC, kan WordPress, in samenwerking met Flexmail, automatisch e-mails versturen naar jouw e-mailadres. Zo krijgen studenten met een pril ondernemingsidee, andere en meer gerichte e-mails toegestuurd.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SINC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens                        > 5 jaar

Personalia                                      > 5 jaar

Adres                                            > 5 jaar

Enzovoort                                      > 5 jaar

De gegevens die SINC verzameld worden bijgehouden gedurende 5 jaar. Deze periode werd gekozen omdat het grootste deel van de studenten na gemiddeld 5 jaar studeren afstuderen of afgestudeerd zijn. SINC wil studenten namelijk zoveel mogelijk stimuleren doorheen hun volledige studieperiode.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SINC deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SINC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt SINC jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

SINC werkt samen met enkele structurele partners. Om de dienstverlening en informatieverschaffing naar de gebruikers (studenten) te optimaliseren, kunnen gegevens worden doorgegeven aan de structurele partners van SINC. Een volledige lijst van de structurele partners vind je op https://sincantwerpen.be/partners

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SINC gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. SINC gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam: __ga

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SINC en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

SINC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SINC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]